Glennamaynard

Am I a dumb bitch because I m brave Or am I brave because I m a dumb bitch Am I brave when things work out and then a dumb bitch when they don t

Am I a dumb bitch because I’m brave?
Or am I brave because I’m a dumb bitch?
Am I brave when things work out and then a dumb bitch when they don’t?
Or like am I just brave and being a dumb bitch is a separate quality?
Is it a dumb bitch trait to be brave or is being a dumb bitch the result of the gamble of being brave?
Am I a brave dumb bitch? Or a dumb brave bitch? Can I get paid just as much for being a dumb bitch as I do being a brave one? Shit if I did, I’d have so much more potential to more of both....
-
-
-
-
#rant #dumbbitch #bicth
#instaqueer #femme #letsmakeadeal #bitchbeforreal #thatsmyshitdonttouchit #sitonadick #neurodivergent #ihavenoideawhyyoulikethis
Tôi có phải là một con điếm ngu ngốc vì tôi dũng cảm không?
Hay là tôi can đảm vì tôi là một con điếm ngu ngốc?
Tôi có can đảm khi mọi thứ làm việc ra ngoài và sau đó là một con điếm ngu ngốc khi họ không làm thế không?
Hay như là tôi chỉ can đảm và trở thành một con điếm ngu ngốc là một chất lượng riêng biệt?
Có phải là một con điếm ngu ngốc để can đảm hay là một con khốn ngu ngốc kết quả của việc đánh bạc dũng cảm không?
Tôi có phải là một con chó cái ngu ngốc không? Hay là một con điếm dũng cảm ngu ngốc? Tôi có thể trả tiền cho một con điếm ngu ngốc như tôi đã làm một người dũng cảm không? Nếu tôi làm thế, tôi sẽ có nhiều tiềm năng hơn cho cả hai....
-
-
-
-
#rant #dumbbitch #bicth
#instaqueer #femme #letsmakeadeal #bitchbeforreal #thatsmyshitdonttouchit #sitonadick #neurodivergent #ihavenoideawhyyoulikethis
· Xem bản gốc · Xếp hạng bản dịch này

 2020-09-19   Admin

(0) Comments

Send Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Content of comment*

Name*

Categories